SKLESLOST A ZOUFALSTVÍ

Modřín – Larch (esence č. 19)

motto esence: sebedůvěra a kreativita

 • schází sebedůvěra cokoli zkusit – očekávání neúspěchu
 • komplex méněcennosti
 • porovnávání se s druhými
 • pochybnost o vlastních schopnostech
 • strach ze selhání
 • esence podporuje sebedůvěru a pokus o cokoli bez očekávání neúspěchu a nezdaru

modřín1

 

Jilm – Elm (esence č. 11)

motto esence: víra, statečnost a naděje

 • krize sebedůvěry – obvykle si věří a jsou schopní
 • pocity přehnané odpovědnosti, které vyčerpávají
 • krátkodobá přetíženost
 • ztráta naděje
 • např. před zkouškou
 • esence podporuje sebedůvěru a pokračování po krizi

jilm

Dub – Oak (esence č. 22)

motto esence: uvolnit a ustoupit

 • zdolávání překážek i přes vyčerpání
 • přehnaná výdrž
 • nepřestává bojovat
 • nepostradatelný
 • tělo volá po odpočinku
 • neumí delegovat pravomoci
 • esence podporuje harmonizaci a odpočinek

dub

Plané jablko – Crap Apple (esence č. 10)

motto esence: láska k sobě samému

 • čistící esence
 • perfekcionismus, mánie
 • přehnaná pořádkumilovnost, čistota a umývání rukou
 • člověk se nemá rád a nepřijímá se takový, jaký je
 • otvírá a čistí čakry
 • esence podporuje přijímání se se všemi přednostmi i nedostatky

plané jablko

Borovice lesní – Pine (esence č. 24)

motto esence: pocity viny, sebeúcta a právo na existenci

 • výčitky svědomí a pocity viny
 • obviňování sebe za svoje chyby i chyby druhých
 • sebetrýznění – velké nároky na sebe
 • „promiň, že žiju“
 • esence pomáhá přijmout a vymezit svou odpovědnost

borovice

Žlutá vrba – Willow (esence č. 38)

motto esence: usmíření, odpuštění a zodpovědnost za svůj život

 • obviňování druhých, i když chyba je na mé straně
 • lítost, vzdor
 • nepřejí druhým úspěch a nemluví o nich v dobrém
 • považují se za oběť osudu
 • vyžívají se ve svém trápení
 • esence podporuje přijmutí odpovědnosti za své chyby

žlutá vrba

Kaštan jedlý – Sweet Chestnut (esence č. 30)

motto esence: hluboká trasformace

 • pocit, že už víc neunesu, bezvýchodná situace
 • „temná noc duše“
 • veliký smutek, zoufalství, pocit utrpení, vnitřní prázdnota
 • těžké depresivní stavy
 • esence dodává odvahu na ožití naděje

jedlý kaštan

Snědek okoličnatý – Star of Bethlehem (esence č. 29)

motto esence: regenerace po traumatizujícím zážitku

 • šok tělesný či duševní
 • ohromný pocit smutku a ztráty
 • nezpracovaná duševní traumata v minulosti
 • součást Krizové esence
 • užití esence umožní znovu získat rovnováhu a vyrovnat se s prožitými událostmi

snědek