STRACH

 

Kejklířka skvrnitá – Mimulus (esence č. 20)

 motto esence: odvaha, statečnost, naděje a důvěra

 • esence pro každodenní strachy a obavy
 • jedná se o známé strachy – mohu pojmenovat příčinu (např. lékař, zubař, tma, pes, zkouška...)
 • existenční strach, strach z nemoci, ze smrti
 • strach z vystoupení a mluvení před publikem
 • jsou to stavy strachů a obav, které se týkají vás
 • esence podporuje odvahu k zvládání každodenních situací bez úzkosti

 

kejklířka

 

Červený kaštan – Red Chestnut (esence č. 25)

motto esence: mírnost a důvěra

 • tato esence se také užívá při strachu, který mohu pojmenovat
 • jedná se o strach, který je o blízké lidi (děti, manžel, rodiče…)
 • negativní očekávání, že se jim něco stane
 • esence podporuje místo strachování se od druhé, „vysílat“ k nim klid a podporu

 

červený kaštan

 

Topol osika – Aspen (esence č. 2)

motto esence: důvěra a nebojácnost

 • tato esence se užívá při strachu, který neumím pojmenovat
 • něčeho se bojím, mám špatný pocit, ale nevím z čeho
 • strach ze tmy, noční můry – ne děsivé
 • esence podporuje zklidnění a nebojácnost

 

topol

 

Devaterník penízkovitý – Rock Rose (esence č. 26)

motto esence: uklidnění v krizi

 • jedná se o esenci, která pomáhá při pocitu hrůzy – když strach a úzkost se vystupňují
 • rozklepaná kolena, noční můry, děsivé sny
 • je součástí Krizové esence
 • esence podporuje uvolnění

 

devaterník

 

Slíva třešňová – Cherry Plum (esence č. 6)

motto esence: konstruktivní zacházení s agresivitou a sebekontrola

 • tato esence se používá při strachu ze ztráty sebekontroly a ublížení sobě nebo někomu jinému
 • lidé, kteří potřebují Slívu třešňovou jsou zoufalí, protože cítí, jak ztrácí sebekontrolu – bojí se toho, co by mohli udělat – hysterické či násilné jednání, mluvení o sebevraždě
 • nekontrolovatelné jednání , agresivita, skřípání zubů
 • cholerici
 • součást Krizové esence
 • esence podporuje zvládnout svou mysl a jednat klidně

 

slíva třešňová