Nejistota

CHMEREK ROČNÍ, SVEŘEP VĚTEVNATÝ, ROŽEC, HABR, HOŘEC PODZIMNÍ, HLODAŠ

Chmerek roční – Scleranthus

essence č. 28

motto esence: rozhodnost, schopnost rozlišit a rovnováha

 • esence na nejistotu při rozhodování, pokud mám dvě možnosti a v každodenních situacích
 • přecitlivělost, náladovost, nevyváženost

esence podporuje jasné rozhodnutí 

Sveřep větevnatý – Wild Oat

essence č. 36

motto esence: rozpoznat podstatné a seberealizace

 • esence se používá při nejistotě kudy se vydat, pokud stojím na životní křižovatce (nejistota při výběru školy nebo zaměstnání)

 • velký talent, touha dělat ve svém životě něco smysluplného, ale neschopnost rozhodnout se kudy

esence podporuje rozpoznat, jakým směrem se vydat

Rožec – Cerato

essence č. 5

motto esence: intuice a obracení se dovnitř

 • esence pro lidi, kteří se umí rozhodnout, ale vzápětí svoje rozhodnutí zpochybňují, chodí od známého k známému, z kurzu do kurzu a hledají radu
 • závislost na mínění druhých lidí

esence podporuje důvěru ve vlastní rozhodnutí, podpora intuice

Habr – Hornbeam

essence č. 17

motto esence: radost, vitalita a bdělost

 • esence pro případ, kdy se nám po víkendu nechce vstávat do školy a do práce

 • na mentální únavu  (únava duše), přepracovanost, přetíženost, fádní život, nespokojenost v práci, ve vztahu, škole…
 • na pocit, že nestačím na každodenní povinnosti, hlavou mi běží myšlenky, co všechno musím, a nejdou zastavit
 • když se ráno budíme unavení, jako kdybychom vůbec nespali

esence podporuje vypořádání se s každodenními povinnostmi s lehkostí

Hořec podzimní

essence č. 12

motto esence: odvaha, víra a úleva

 • esence na skleslost, pesimismus, negativitu

esence podporuje přenést se přes nezdar a zkusit to znovu, nebo najít jinou cestu

Hlodaš – Gorse

essence č. 13

motto esence: naděje

 • je to výraznější stav Hořce – tam je ještě šance zkusit to znovu, ale tady už to dotyčný vzdal a nevidí jinou cestu, i když jsou před ním jiné možnosti
 • rezignace, velká beznaděj, bezmoc

esence navrací do života světlo