Strach

KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ, ČERVENÝ KAŠTAN, TOPOL OSIKA, DEVATERNÍK PENÍZKOVITÝ, SLÍVA TŘEŠŇOVÁ

Kejklířka skvrnitá – Mimulus

essence č. 20

motto esence: odvaha, statečnost, naděje a důvěra

 • esence pro každodenní strachy a obavy, které se týkají vás
 • strachy, kdy mohu pojmenovat příčinu (např. lékař, zubař, tma, pes, zkouška...), existenční strach, strach z nemoci, ze smrti anebo strach z vystoupení a mluvení před publikem

esence podporuje odvahu k zvládání každodenních situací bez úzkosti

Červený kaštan – Red Chestnut

essence č. 25

motto esence: mírnost a důvěra

 • esence pro snížení strachu o druhé, který mohu pojmenovat
 • strach o blízké lidi (děti, manžel, rodiče…), negativní očekávání, že se jim něco stane

esence podporuje nahradit strachování se od druhé, „vysíláním“ klid a podporu přímo k nim

Topol osika – Aspen

esence č. 2

motto esence: důvěra a nebojácnost

 • esence se užívá při strachu, který neumím pojmenovat (něčeho se bojím, mám špatný pocit, ale nevím z čeho)
 • např. strach ze tmy, noční můry – ne děsivé

esence podporuje zklidnění a nebojácnost

Devaterník penízkovitý – Rock Rose

esence č. 26

motto esence: uklidnění v krizi

 • esenci pomáhá při pocitu hrůzy, tj. když strach a úzkost se vystupňují
 • např. rozklepaná kolena, noční můry, děsivé sny
 • je součástí Krizové esence

esence podporuje uvolnění

Slíva třešňová – Cherry Plum

esence č. 6

motto esence: konstruktivní zacházení s agresivitou a sebekontrola

 • esence se používá při strachu ze ztráty sebekontroly a ublížení sobě nebo někomu jinému
 • lidé, kteří potřebují Slívu třešňovou jsou zoufalí, protože cítí, jak ztrácí sebekontrolu, bojí se toho, co by mohli udělat (hysterické či násilné jednání, mluvení o sebevraždě)
 • při nekontrolovatelném jednání, agresivitě, skřípání zubů, pro choleriky
 • je součást Krizové esence

esence podporuje zvládnout svou mysl a jednat klidně